„Czego nie ma najpierw w zmysłach,
tego nie ma w umyśle.”

Maria Montessori

otwarta edukacja – otwarty umysł

II blok warsztatów - 12:00 - 13:00
 Temat:Wykładowcy:Kategoria:
1
Brak Miejsc
Edukacja leśna cz.2
Zapraszając uczniów i siebie do częstego bycia w przyrodzie obdarowujemy się niezwykłą możliwością poznawania otaczającego świata poprzez obserwację i wielozmysłowe doświadczanie go. Robiąc to od samego początku, systematycznie i krok po kroku zaspokajamy stopniowo kolejne potrzeby (m.in. rozwój sensoryczny, motoryczny i emocjonalny) otwierając się na następne etapy. Ważnym zadaniem jest dbałość o rozbudzanie i doskonalenie umiejętności poznawczych, które służą nam do przetwarzania i tworzenia nowych informacji kluczowych do budowania wiedzy o świecie i o sobie. Poczucie, że “chcę i potrafię to robić” jest fundamentem do stopniowego przejmowania odpowiedzialności za swój rozwój.

Na warsztacie spróbujemy sami doświadczyć, jak sprzyjającym - do tego zadania - otoczeniem jest przyroda i jak warto śmiało czerpać z tego potencjału.
dr Ewa Kaliszuk
Adam Kaliszuk
Dla wszystkich
2Czy można zrezygnować z tradycyjnych lekcji? O nauczaniu projektowym, czyli jak uczymy przedmiotów przyrodniczych w naszej szkole – cz. 2
Od dłuższego czasu pracujemy z przedmiotami przyrodniczymi metodą kilkudniowych bloków projektowych. Zauważyłyśmy, że pozwala to zgłębić dany temat, zachować ciągłość myśli i zagadnienia oraz lepiej rozwinąć umiejętności pracy w grupie. Na podstawie doświadczeń opracowałyśmy wspólny program dla czterech przedmiotów: geografii, biologii, chemii i fizyki, który nie tylko realizuje podstawę programową, ale przede wszystkim pokazuje i pozwala zrozumieć prawa natury fundamentalne dla istnienia i rozwoju życia. W czasie warsztatu chcemy uchylić rąbka tajemnicy, jak pracujemy z tym na co dzień.
Angelika Górska
Alicja Czucha
Szkoła
3
Brak Miejsc
Rozwiązywanie konfliktów między dziećmi w przedszkolu i w domu: uczucia, emocje i nasze praktyki
Justyna Gosz-Skórska
Karina Nieckarz
Przedszkole
4Nastolatki w szkole podstawowej – czy można odpuścić i zaufać?
Naszym zdaniem budowanie relacji z uczniami na drugim etapie edukacji (klasy IV-VIII) opiera się na tym, co powstało między nami wcześniej. Należy zadać sobie pytanie: jak poważnie traktujemy decyzje i wybory naszych uczniów i czy jest czego się bać? Może dokonają niewłaściwych decyzji? Może nie będą chcieli się uczyć? A może zaufanie do nich powinno być ograniczone, bo przecież my dorośli wiemy lepiej co jest dla nich dobre?
Nasz warsztat będzie próbą pokazania tego, czym jest przewodnictwo w prowadzeniu nastolatka ku kolejnym etapom i wyborom, ku dorosłości.
Dorota Turowska
Katarzyna Szymańska
Dla wszystkich
5Empatyczna komunikacja - porozmawiajmy o uczuciach i potrzebach
Tworzenie kultury pokoju, w której jest przestrzeń na potrzeby wszystkich członków społeczności.
1. Strefy regulacji
2. Bariery komunikacji
3. Fakty, a oceny i opinie
4. Co wiemy o uczuciach?
5. Uczucia prowadza nas do potrzeb
6. Potrzeby wg M. Rosenberga
7. Tworzenie kultury pokoju w twojej społeczności
Donata SulikowskaDla wszystkich
6Spokojnie, mamy plan! Planowanie pracy nauczyciela i uczniów
Co zrobić, by uczniowie wzięli odpowiedzialność za swój proces nauki? Co zrobić, aby bez kar i nagród z chęcią się uczyli? Czy to możliwe, by uczniowie decydowali o tym czego chcą się uczyć i jednocześnie realizowali podstawę programową? Odpowiedź jest prosta: trzeba mieć plan!
Na spotkaniu przedstawię dobre praktyki pokazujące dostosowanie metod i form pracy na lekcji do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego ucznia. Pokażę jak planowanie pracy uczniów i nauczyciela rozwija każdą ze stron. Bo edukacja, to może być piękny świat!
Martyna TarnowskaSzkoła