„Czego nie ma najpierw w zmysłach,
tego nie ma w umyśle.”

Maria Montessori

otwarta edukacja – otwarty umysł

VII Konferencja Skrawkowa

10 września 2022r.

Już po raz siódmy zapraszamy na Skrawkową Konferencję Montessori, aby razem uczyć się, odkrywać i zachwycać, aby lepiej rozumieć siebie i dziecko. To wspaniała okazja do tego, abyśmy mogli się spotkać!

Podzieliliśmy warsztaty na trzy grupy: ogólnorozwojowe adresowane do wszystkich, przedszkolne – skierowane do rodziców i nauczycieli dzieci w wieku 3-6 oraz szkolne – skierowane do rodziców i nauczycieli dzieci powyżej 6 r.ż. Nasi nauczyciele opowiedzą o tym, jak pracujemy w naszych klasach szkolnych i przedszkolnych, a zaproszeni goście pomogą nam – rodzicom i wychowawcom – zrozumieć zmiany zachodzące w mózgu nastolatka. Konferencja to nasze wspólne święto!

Program konferencji
08:00 - 09:00kawa i rejestracja
09:00 - 10:00wykład „Po co w szkole las” - dr Ewa Kaliszuk, Adam Kaliszuk
Równie dobrze można zadać pytanie - Po co w lesie szkoła? Oba staną się punktem wyjścia do przyjrzenia się z jednej strony fundamentalnym potrzebom rozwojowym dzieci, z drugiej strony jakości otoczenia edukacyjnego, jakie my dorośli “otwieramy” przed nimi na co dzień. Spróbujemy wspólnie przeanalizować potencjał tkwiący w otaczającym świecie przyrody, możliwy do wykorzystania w całym procesie edukacyjnym. Czy zatem “las” może stać się interaktywną i atrakcyjną pracownią dostępną prawie od zaraz?
Gorąco zapraszamy na wykład otwierający konferencję Otwarta edukacja - otwarty umysł.
10:00 - 10:30przerwa
10:30 - 11:30I blok warsztatów
11:30 - 12:00przerwa
12:00 - 13:00II blok warsztatów
13.00 - 13.30przerwa
13.30 - 14.30panel dyskusyjny
14.30 - 14.45przerwa
14.45 - 15.45wykład „Czy mózg potrzebuje lasu” - dr Wojciech Glac
16:30Spacer po mieście
19:00Kolacja