„Aby pomóc dziecku, musimy zapewnić mu środowisko, które pozwoli mu swobodnie się rozwijać”

Maria Montessori

W zdrowym ciele zdrowy duch

I blok warsztatów - 10:30 - 11:30
 Temat:Wykładowcy:Kategoria:
1Diagnoza nie stygmatyzowanie
Spotkałyśmy na naszej drodze zbyt wiele dzieci “w tak zwanej normie intelektualnej”, które z uwagi na nieprzepracowane zachowania trudne, brak samodzielności, impulsywność, trudności z planowaniem, brak edukacji seksualnej, czy brak odpowiedniej farmakoterapii - nie mogły uczestniczyć w ogólnodostępnej edukacji, ich czas pobytu w placówkach był okrojony do kilku godzin w tygodniu z terapeutą, czy o zgrozo z mamą. Mówi się, że edukacja XXI wieku powinna trenować przede wszystkich kompetencje miękkie. Analogicznie, wg nas terapia dzieci ze spektrum w wieku szkolnym, powinna obejmować głównie te sfery, które będą predyktorem jak najbardziej samodzielnego i niezależnego życia naszych podopiecznych. Skupimy się głównie na terapii dzieci starszych, mając oczywiście z tyłu głowy, że samodzielność budujemy od pierwszych dni życia.
Marta Niska
Anna Wenta
Pracownia Diagnozy i Terapii Dziecka
Rozwojowe
2Czy potrzebuję granic? Sztuka mówienia nie/tak.
Maria Montessori często zwracała uwagę na to, że nie istnieje wolność bez odpowiedzialności. Pisała o tym, że dzieci potrzebują konkretnych ram, czyli zasad, w których będą mogły się poruszać z pomocą przewodnika (dorosłego). Marshall Rosenberg pisał natomiast, że wyznaczanie granic jest jedną ze strategii na spełnianie konkretnych potrzeb.
Czym więc są granice? W jaki sposób i dlaczego je wyznaczamy? Kto w ogóle je wyznacza? Jakie potrzeby zaspokajamy wyznaczając lub łamiąc granice? Czy łatwo jest je przekraczać? Co się dzieje, gdy to zrobimy? W jaki sposób wyznaczamy i pilnujemy granic w szkole? Na te oraz wiele innych pytań spróbujemy odpowiedzieć podczas warsztatu „Czy potrzebuję granic? Sztuka mówienia Nie i Tak”.
Anna Nowak-Ludziejewska
Rozwojowe
3Kryzysy dzieci i nastolatków
Młodzież i dzieci często doświadczają trudności związanych z codziennym funkcjonowaniem. Po-głębiająca się izolacja społeczna, wycofanie w świat online, brak wsparcia i uwagi osób dorosłych oraz samodzielne, ale tez samotne wkraczanie w szybko pędzący świat powodują, że czasami jest im bardzo trudno odnaleźć się w życiu i budować odporność psychiczną. W trakcie warsztatu poruszone zostaną kwestie wysyłanych drobnych sygnałów przed dużymi kryzysami, możliwości wsparcia i sposoby reagowania przez dorosłych na kryzysy pojawiające się w świecie dzieci i nastolatków. Na co zwrócić uwagę, co może być niepokojące, jak przełamać barierę i czy da się wejść do nastoletniego świata chociaż na tyle, by pomóc - te i inne pytania nie pozostaną bez odpowiedzi.
Adrianna Janowicz
Rozwojowe
4Jak tworzymy projekty w naszej szkole?
Zapraszamy na warsztaty, podczas których dowiedzie się Państwo, jak przygotowujemy dzieci w klasach młodszych do pracy z projektami i jak ta praca jest rozwijana i wykorzystywana w klasach starszych. Opowiemy na czym polega projekt, jakie są etapy jego wykonania oraz na czym polega wsparcie rodziców przy projekcie.
Joanna Malanowska
Monika Ogrodowczyk
Alicja Czucha
Szkolne
5Doświadczanie języka
Języka doświadczamy od urodzenia. Nabywamy najpierw mowę bierną, rejestrując dźwięki otoczenia. To ważne , aby były one poprawne , bo to pierwsze doświadczenie języka dla nowego człowieka, a na dorosłym spoczywa ogromna odpowiedzialność także w tej dziedzinie. Dlatego zgodnie ze słowami Marii Montessori „ Aby pomóc dziecku , musimy zapewnić mu środowisko, które pozwoli mu swobodnie się rozwijać” zadbajmy o siebie , o swój język, a tym samym o mowę naszych dzieci.
Warsztat będzie poświęcony poprawności językowej, zabawom, które pomogą nam w codziennym działaniu.
Mirosława Korpet
Szkolne
6Od ręki do głowy – znaczenie zmysłów w rozwoju poznawczym
Warsztat skierowany jest do rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i ma na celu pokazanie, jak ważną rolę w rozwoju dziecka pełnią zmysły. Dzieci uczą się aktywnie poprzez manipulowanie, dotykanie, sprawdzanie. Uczą się w atmosferze akceptacji, zrozumienia oraz wolności wyboru. Dzięki temu mogą w pełni doświadczać otaczający świat i poczuć się w nim bezpiecznie.
Agnieszka Wiśniewska
Anita Gajewska
Przedszkolne