„Aby pomóc dziecku, musimy zapewnić mu środowisko, które pozwoli mu swobodnie się rozwijać”

Maria Montessori

W zdrowym ciele zdrowy duch

VI Konferencja Skrawkowa

4 września 2021r.

Już po raz szósty zapraszamy na Skrawkową Konferencję Montessori, aby razem uczyć się, odkrywać i zachwycać, aby lepiej rozumieć siebie i dziecko. To wspaniała okazja do tego, abyśmy mogli się spotkać!

Podzieliliśmy warsztaty na trzy grupy: ogólnorozwojowe adresowane do wszystkich, przedszkolne – skierowane do rodziców i nauczycieli dzieci w wieku 3-6 oraz szkolne – skierowane do rodziców i nauczycieli dzieci powyżej 6 r.ż. Nasi nauczyciele opowiedzą o tym, jak pracujemy w naszych klasach szkolnych i przedszkolnych, a zaproszeni goście pomogą nam – rodzicom i wychowawcom – zrozumieć zmiany zachodzące w mózgu nastolatka. Konferencja to nasze wspólne święto!

Program konferencji
08:30 - 08:50rejestracja
08:50 - 09:00rozpoczęcie konferencji
09:00 - 10:00wykład: Droga Montessori - Agnieszka Tlaga i Angelika Górska
10:00 - 10:30przerwa kawowa
10:30 - 11:30I blok warsztatów
11:30 - 12:00przerwa kawowa i możliwość rozmowy z wykładowcami:

- Sport i zdrowie: trójkąt trener, rodzic, dziecko – Cezary Dobrzelecki
- Poradnia Diagnozy i Terapii Dziecka – Anna Wenta i Marta Niska
- Edukacja leśna – Urszula Tlaga

12:00 - 13:00II blok warsztatów
13:00 - 13:30przerwa kawowa i możliwość rozmowy z wykładowcami:

- Sport i zdrowie: trójkąt trener, rodzic, dziecko – Cezary Dobrzelecki
- Poradnia Diagnozy i Terapii Dziecka – Anna Wenta i Marta Niska
- Edukacja leśna – Urszula Tlaga

13:30 - 14:30wykład: Mózg emocjonalny v mózg poznawczy – Wojciech Glac