„Pozwólcie dziecku wyruszać w podróże odkrywcze - czasem trudne - ale pozwalające znaleźć taki pokarm, jaki będzie dla niego pożywny”

Celestyn Freinet

Budowanie mostów – poznanie, zrozumienie, zaufanie
Program konferencji
08.30 - 09:00Rejestracja uczestników
09:00 - 10:00Sesja warsztatowa I
10:00 - 10:30Przerwa
10:30 - 11:30TED - rozmowy o edukacji: "Po co jest szkoła i jakie przedmioty nauczania są najważniejsze?"
11:30 - 12.00Przerwa
12.00 - 13.00Sesja warsztatowa II